jak założyć spółkę z o o ?

Założenie Spółka z o.o. – podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób – wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania firmy w ograniczonym zakresie. Spółka należy do grona spółek kapitałowych, w związku z czym, aby ją utworzyć, niezbędne jest posiadanie środków finansowych. Według przepisów, wkład nie może być niższy niż 5 tys. zł.

Spółka z o.o. a rodzaj działalności

Zakładając spółkę z o.o. można podjąć się praktycznie każdej działalności, czy to organizowanie imprez, czy też świadczenie innych usług. Ważne, aby były one zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Najczęściej zdarza się jednak, że spółki z o.o. zakładane są, aby prowadzić duże biznesy. Niektóre działalności są specyficzne i wówczas potrzebne jest uzyskanie zezwoleń, licencji, zgody lub koncesji. Jako przykład posłużyć może ochrona osób i mienia.

Wspólnik w spółce z o.o.

Zanim przedsiębiorca założy spółkę, jedną z ważniejszych decyzji, którą musi podjąć, jest wybór wspólnika. Obowiązkiem współpracownika będzie m.in. wniesienie wkładu, czy też dokonywanie dopłat w stosunku do udziału. Kto nim może zostać? Mogą to być:

–  osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych (osoby pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione),

– osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych – wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica, opiekuna prawnego, kuratora),

– osoby prawne (np. inne spółki, poza spółką cywilną oraz jednoosobową spółką z o.o.).

Jak założyć spółkę z o.o.?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością można założyć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest osobista wizyta u notariusza i spisanie umowy notarialnej, co wiąże się z poniesieniem dodatkowych kosztów.  Drugą opcją jest internet. W tym przypadku opłaty są niższe. Należy jednak pamiętać o konieczności posiadania podpisu kwalifikowanego.  Obie formy mają swoje wady i zalety.

Tak jak zostało wcześniej wspomniane, akt notarialny wiąże się z większymi kosztami założenia spółki. Zaletą jest jednak fakt, że sprawą zajmie się osoba profesjonalna, która ma doświadczenie w swojej pracy i zagwarantuje pomyślny przebieg załatwienia wszelkich formalności od początku do końca.

Z kolei internetowe założenie spółki pozwoli zaoszczędzić czas i pieniądze, ponieważ praktycznie wszystkie czynności możemy wykonać nie ruszając się z domu. W tym przypadku wszystko spoczywa na barkach przyszłego przedsiębiorcy. W związku z tym, podczas rejestracji mogą znaleźć się kwestie, które przysporzą mu pewnych wątpliwości. Dlatego też warto, aby większe spółki skonsultowały się z notariuszem.

Posted in inne, Podatki and tagged , .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *