jak założyć spółkę z o o ?

Założenie Spółka z o.o. – podstawowe informacje

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą prawną przedsiębiorstwa utworzonego przez jedną lub więcej osób – wspólników, którzy odpowiadają za zobowiązania firmy w ograniczonym zakresie. Spółka należy do grona spółek kapitałowych, w związku z czym, aby ją utworzyć, niezbędne jest posiadanie środków finansowych. Według przepisów, wkład nie może być niższy niż 5 tys. zł.

Continue reading